Wednesday, June 11, 2008

Araw ng KalayaanIsang mapagpalayang araw ng kalayaan sa ating lahat!

Nawa’y maging tunay na tayong maging malaya sa hinaharap.

Maging malaya sa kahirapan, karahasan, katiwalian at kawalang paki-alam sa bayan at sa kapwa.

Huwag sana natin sayangin ang mga pakikipag laban na ginawa ng ating mga bayani at ninuno upang makamit ang minimithing kasarinlan.

At sana ay isabuhay natin ang pagiging Pilipino nasaan man tayo, sa lahat ng oras at pagkakataon, sa isip, sa salita at lalong lalo na sa gawa!

Ipinagmamalaki ko na ako’y Pilipino!


Ang bayan ko'y tanging ikaw

Pilipinas kong mahal

Ang puso ko at buhay man

Sa iyo'y ibibigay
Tungkulin kong gagampananna lagi kang paglingkuran

Ang laya mo'y babantayan

Pilipinas kong hirang...

No comments: