Sunday, November 16, 2008

Thought for the day

Ang paaralan ng isang tunay na mag-aaral ay ang lipunang kanyang ginagalawan. Ang kanyang guro ay ang mamamayan. At ang kanyang pagsusulit ay ang pagsasagawa ng mapagpalayang pagkilos.

No comments: